Zomrel Ing. Anton Ďuriš

Vážení priaznivci,

ku koncu tohto roka nás zasiahla smutná správa. Vo veku 79 rokov v sobotu 26. novembra navždy odišiel náš niekdajší tajomník, pokladník a bývalý predseda klubu Ing. Anton Ďuriš.

V klubových štruktúrach pôsobil viac ako 30 rokov. Aj jeho veľkej zásluhe, oddanosti a činnosti vďačíme za to, že klub je momentálne tam kde je a tiež, že sa môže neustále oprieť o úspechy minulosti. Z historických publikácií preto vyberáme:

Funkcionársky kolektív futbalového klubu na chate v Kuneráde.

„Na konci súťažného ročníka 1986/1987 museli Dolné Vestenice po dlhoročnom pôsobení vinou viacerých faktorov opustiť súťaž – majstrovstvá Stredoslovenského kraja. Táto skutočnosť mala za následok to, že vtedajší výbor bol natoľko rozladení, že prestal koncepčne pracovať a len zásluhou futbalových nadšencov Ing. Antona Ďuriša, Bašného, Parillu, Junasa, Vážana a ďalšej pomoci starších hráčov sa po jednom roku podarilo vrátiť A-tím medzi elitu Stredoslovenského kraja.

Funkcionárske pôsobenie Antona Ďuriša pri vestenickom mužstve začalo už v 60. rokoch.

„A-mužstvo si náročné časy prežilo aj na konci sezóny 2007/2008, keď po jej skončení stratilo hlavného sponzora, a tak bolo na stole odhlásenie z vtedajšej III. ligy ZsFZ. K 1.7. 2008 rozhodol výbor o niekoľkých dôležitých organizačných krokoch, medzi ktorými boli aj mená nových štatutárnych zástupcov, či preregistrovanie na občianske združenie. A-tím v tretej lige nakoniec takmer v hodine dvanástej zachránili Ing. Anton Ďuriš, Milan Vážan, Dušan Uškovič, Ing. Marián Krajčo, Mgr. Nikolas Švirik a R. Koreň. V ročníku 2008/2009 tak klub začal fungovať pod prezidentom Ing. Antonom Ďurišom.“

Hráčsku kariéru strávil v Skačanoch.

„Úspechy zo 70. rokov vo futbale, hádzanej či iných športoch získavali pozitívnu odozvu z Československého zväzu telesnej výchovy (ČSZTV), čo nám prinieslo väčší rešpekt a tiež väčší objem prostriedkom na výstavbu. Tieto okolnosti, ako aj zastúpenie v orgánoch OV ČSZTV (Ing. Anton Ďuriš – člen finančno-rozpočtovej komisie, MUDr. Novotný – člen stavebnej komisie) mali za následok značný rozvoj materiálno-technickej základne v období okolo roku 1980, keď sa postavilo pomocné ihrisko, tenisový kurt či asfaltové ihrisko, ktoré bolo neskôr opatrené mantinelmi. Postavila sa aj sociálna budova, kde sme umiestnili šatne, miestnosť pre rozhodcov, administratívne priestory či saunu, ktorá vtedy patrila medzi prvé v okrese. Najväčšiu aktivitu pri tomto rozvoji vyvíjali p. Vladimír Oršula a Ing. Anton Ďuriš.“

Páčil sa ti tento článok?
7Like