Podporte našu mládež dvoma percentami z vašich daní

Ako každý rok, aj teraz prichádza obdobie, keď sa vám naskytá možnosť poukázať 2 % z vašich daní na mladých futbalistov nášho klubu. Pomocou príspevku z vášho podielu z dane z príjmov (2%) nám umožníte aj naďalej vytvárať a zlepšovať podmienky pre rozvoj mladých športovcov a nových talentov.

Prečo práve ŠK VEGUM Dolné Vestenice?

Podmienky na športovanie v obci Dolné Vestenice vytvárame už 73 rokov. V poslednom období sa tešíme z výrazného rozvoja našej mládeže, keďže u nás funguje najviac mládežníckych tímov v histórii. Pravidelnú športovú aktivitu poskytujeme deťom od 5 do 19 rokov počas 9-10 mesiacov v roku. Cieľom je viesť deti k športu, čo potvrdzujeme aj zapojením sa do projektov ako Dajme spolu gól (Slovenský futbalový zväz) a Moje prvé športové kroky (Trenčiansky samosprávny kraj).

Budeme radi, ak dôveru do nás vložíte aj tým, že nám venujete vaše 2 % z daní. Ďakujeme!

Ako poukázať 2% klubu?


Je to jednoduché, stačí ak si vytlačíte a dáte toto tlačivo svojmu zamestnávateľovi, ekonómke, účtovníkovi, alebo im pošlite tento link: tu oni už doplnia vaše údaje, podpíšete to a TO JE VŠETKO.

Urobte tak do 31.3.2024 – čím skôr, tým lepšie.

Občianske združenie ŠK VEGUM Dolné Vestenice sa zaväzuje, že takto získané financie budú prerozdelené výhradne medzi mládežnícke tímy Dolných Vesteníc a použijú sa na financovanie športového výstroja a tréningových pomôcok, organizáciu turnajov, dopravu družstiev, zabezpečenie stravy, ubytovania a ďalších režijných nákladov.

ÚDAJE K 2 % PRE ŠPORTOVÝ KLUB DOLNÉ VESTENICE, O.Z.

IČO:37916092
Právna forma:Občianske združenie
Obchodné meno (názov):Športový klub VEGUM Dolné Vestenice
Sídlo:Gumárenská, 97223, Dolné Vestenice
Súpisné číslo337

ZAMESTNANEC

Prinášame vám postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

postup krokov na poukázanie 2% (3%)

1. Požiadajte zamestnávateľa po výplate za 03/2024, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Prosíme o zaškrtnutie v tlačive – súhlas so zaslaním vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo k nám do klubu a my sa už o to postaráme!

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

FYZICKÁ OSOBA

Prinášame vám postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si za rok 2023 samé podávajú daňové priznanie v roku 2024.

postup krokov na poukázanie 2%

1. Vypočítajte si:

a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa:

a) v daňovom priznaní typu A je to strana 5 – VIII. oddiel

b) v daňovom priznaní typu B je to strana 12 – XII. oddiel

3. Prosíme o zaškrtnutie v tlačive – súhlas so zaslaním vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na váš daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

rinášame vám postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2023.

postup krokov na poukázanie 2%

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na strane 12 – VI. časť na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa

Prosíme o zaškrtnutie v tlačive – súhlas so zaslaním vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

Páčil sa ti tento článok?
0Like