Darujte 2% z príjmov mládeži Športového klubu VEGUM Dolné Vestenice

Fanúšikovia športového klubu, rodičia, podporovatelia a všetci ostatní, chceme sa na vás obrátiť s prosbou poukázania 2% z daní, ktoré poputujú na podporu a rozvoj mládežníckych mužstiev nášho klubu. Aktuálne ich máme šesť s celkovým počtom presahujúcim 80 detí. Aj vaša pomoc prispeje k tomu, aby sme sa zlepšovali. Ďakujeme.

Predvyplené tlačivá nájdete  tu:

Tlačivo 2% z príjmu

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Údaje k 2 % pre Športový klub Dolné Vestenice, o.z.

IČO:37916092
Právna forma:Občianske združenie
Obchodné meno (názov):Športový klub VEGUM Dolné Vestenice
Sídlo:Gumárenská, 97223, Dolné Vestenice
Súpisné číslo337

1. Vytlačte si predvyplnené tlačivá, prípadne si ich vypýtajte od hráčov alebo funkcionárov klubu.

2. Vyplňte potrebné údaje

3. Doneste obe tlačivá na daňový úrad alebo ich doručte do priestorov klubu, trénerom alebo funkcionárom a o zvyšok sa už postaráme my.

Ešte raz srdečne ďakujeme…

Vedenie Športového klubu VEGUM Dolné Vestenice

Ako postupovať

 Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Páčil sa ti tento článok?
0Like