Pre Rodičov

Informácia k zvýšeniu členského príspevku:

Výkonný výbor športového klubu na svojom zasadnutí dňa 17.11. 2023 schválil navýšenie mesačného členského z pôvodných 5 eur na 10 eur v reakcii na súčasnú situáciu s kontinuálne rastúcimi nákladmi na chod celého športového klubu, pod ktorý spadá 7 tímov, takmer 100 hráčov a 10 trénerov (t.j. podstav personálu, ideálny počet trénerov by mal byť 14 trénerov, dvaja pre každú kategóriu). 

Radi by sme vyhlásili, že zvýšenie poplatku nerobíme ľahko, no už sa tomuto kroku nedalo vyhnúť. Náš členský poplatok patrí stále k najnižším v regióne spomedzi futbalových klubov, nehovoriac o iných športoch. Ak máme zabezpečiť adekvátnu kvalitu tréningového procesu, musíme jej vytvoriť patričné zázemie.

Preto žiadanie o rešpektovanie tohto rozhodnutia. Ak sú nejaké pochybnosti, kontaktujte nás prosím za účelom vysvetlenia. Nech sa nemnožia nejasnosti a nepravdy. 

 • Od januára 2024 sa mení aj spôsob výberu členského príspevku.
 • Žiadame, aby boli členské príspevky uhrádzané na číslo transparentného účtu: SK45 0200 0000 0049 2088 9453
 • Členský príspevok sa uhrádza za mesiace, v ktoré daná kategória trénuje (august až december, január až jún) 
 • Členský príspevok uhrádzať v tvare: Iniciálka mena, priezvisko, kategória (príklad: M.Futbalista U11)
 • Členský príspevok uhrádzať vždy do 5. dňa v mesiaci
 • Členský príspevok sa vzťahuje na kategórie U6, U9, U11, U13, U15
 • V prípade záujmu zaplatenia členského hromadne na viacero mesiacov do poznámky pridať aj mesiace, o ktoré ide.

Využitie príspevku

Členským príspevkom sa spolupodieľate na režijných nákladoch klubu pre mládežnícke družstvá ako sú napríklad: tréningové pomôcky, výstroj, prevádzka areálu, občerstvenie.

Mládežnícki hráči navyše získajú:

 • každý rok tréningové tričko,
 • bezplatnú účasť na športových zájazdoch klubu (aktuálne je otvorené prihlasovanie na zápas MŠK Žilina vs. Borussia Dortmund, 7.2. v Žiline, prihlasujte sa u trénerov), v roku 2023 sme dvakrát navštívili stretnutie futsalového klubu v Prievidzi a v roku 2022 futbalový zápas MŠK Žilina vs. Salzburg. 
 • zľavy na klubové reklamné predmety

Poznámky

 • V prípade že zákonný zástupca má v uvedených kategóriách dve a viac detí je výška súhrnného mesačného príspevku: 15 eur
 • Príspevok nezaväzuje trénera nominovať hráča na zápas či turnaj.
 • V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje predstaviteľov klubu cez trénerov, ale pošlite vaše otázky na skvegumweb@gmail.com