REKONŠTRUOVALI SME KLUBOVÉ PRIESTORY. NA ČO VŠETKO SA VYUŽILA OBECNÁ DOTÁCIA?

Okrem hráčov, funkcionárov, divákov a iných hostí sme počas jesennej časti mohli na našom štadióne vidieť aj robotníkov, ktorí pracovali na rekonštrukcii klubových priestorov. Počas pôsobenia súčasného vedenia šlo vôbec  o najkomplexnejšie renovačné práce, ktoré sa dotkli viacerých oblastí.

„Zoznam položiek, ktoré prešli rekonštrukciou je skutočne bohatý. Hlavná budova dostala nové okná, podlahy a dvere. Vynovili sa tiež sprchy “A “mužstva, čo zahŕňalo aj nové bojlere a izoláciu proti vlhkosti a priesakom vody,“ vysvetľoval prezident klubu Vladimír Ďuriš.

Najmä problém s unikajúcou vlhkosťou robili vedeniu vrásky na čele. Totiž tieto priestory už pomaly presahovali hygienické normy a tak sa tento problém musel riešiť prioritne.

„Po skončení prác v hlavnej budove sa prešlo na kabíny žiakov a hostí, ktoré taktiež prešli celkovou renováciou. Znížili sa stropy, nanovo sa vymaľovalo, vystierkovalo a prerobili sa okná. Zapracovalo sa aj na spoločných sprchách, ktoré sme v apríli renovovali osobitne. Teraz tieto priestory obsahujú aj tepelnú izoláciu a majú rovnaký vzhľad ako sprchy “A “mužstva.“

Za účelom znížiť tepelné straty dostala celá predná časť nielen hlavnej budovy, ale aj šatní izoláciu a novú fasádu. K lepšiemu komfortu fanúšikov prispejú verejné toalety, ktoré taktiež potrebovali  “prezliecť do nových šiat“ a do užívania išli ako prvé.

Celú túto obnovu zhodnotil prezident športového klubu nasledovne: „ Rekonštrukcia dopadla pozitívne. Zároveň som aj šťastný, že to už máme za sebou. Riadili sme sa v nej podľa vypracovaného projektu, ktorý neprešiel schválením na Slovenskom futbalovom zväze. Našťastie nám pomocnú ruku podalo vedenie obce a tak sme sa mohli pustiť do rekonštrukčných prác. Za to im veľmi ďakujeme. Teraz si to musíme už len dobre a kvalitne udržiavať, aby nám to čo najdlhšie vydržalo.“

Spomínaná “pomocná ruka “ prišla z rezervného fondu obce a to vo výške 30 000 eur.

„Zmenili sme filozofiu celého projektu. Prvoradé bolo odstrániť príčinu úniku vlhkosti a potom sme sa mohli zamerať na zvyšok. Napríklad toalety boli trošku  nad rámec pôvodného rozpočtu,  ale našli sme aj na to prostriedky. Túto časť  rekonštrukcie vnímam skôr ako prvú etapu, kde šlo najmä o odstránenie hlavných problémov a nie ako konečné riešenie. Vyladenie všetkých nedostatkov si totiž žiada oveľa viac peňazí,“ zhodnotila rekonštrukciu  starostka obce Dolné Vestenice, Ing. Kvetoslava Šimorová.

Páčil sa ti tento článok?
0Like