SPOZNAJ KLUBOVÚ HISTÓRIU (2/6)

Otcovia zakladatelia

Keď otvárame prvú stranu z historickej knihy dolnovestenického futbalu, narazíme hneď v úvode na významný dátum. Písal sa 12. január 1951 a z iniciatívy MNV(Miestneho národného výboru), ktorému predsedal Koloman Cagáň, vzniká prvý športový oddiel v našej obci. Novoutvorený oddiel hneď spoznal svoje  prvé funkcionárske zloženie a tak predstavíme otcov zakladateľov nášho futbalu.

Prvým predsedom sa stal Gejza Pivarči a spolu  sním  výbor tvorili Jozef Pažický, Jozef Šoka, Milan Bašný(posledný žijúci), Štefan Jankeje, Anton Dvonč, Ján Masár starší a Vojtech Podlucký. Po roku činnosti sa pridali Michal Haljak St. a Mudr. Sýkora (zubný lekár).

K založeniu športového oddielu prispela aj KSS, ktorá zabezpečila od bývalého divadelného krúžku Ferka Urbánka finančnú pomoc  15 000 SK, z ktorých sa zakúpil v Trenčíne základný výstroj.

Náš futbalový oddiel začal vystupovať pod názvom  ŠK Slovan Dolné Vestenice a pod týmto názvom sa už v roku 1951 prihlásil do majstrovskej súťaže IV. triedy v okrese Partizánske, kde obec z hľadiska územného rozdelenia Slovenska patrila.

Opory vtedajšieho vestenického mužstva boli: Imrich Cvopa, Ján Šimko, Ján a Jozef Goldbergovci, Stano Ďuriš, Ján Masár, Ján Šuhajda, Vojtech Podlucký, Imrich Bako a ďalší.

V tejto súťaži sme účinkovali 3 roky (1951-1954) a po reorganizácii zapríčinenej zmenou územného členenia  sme prešli do III.triedy(1954-1959). Rovnaký scenár prišiel aj v  roku 1960, kedy sa nás dotkla znova zmena okresov a znova sme patrili pod Prievidzu. kde sme pôsobili  päť rokov (1960-1965).

Štrnásť rokov od založenia nášho klubu a po účinkovaní v III.triede okresnej súťaže, prišiel v roku 1965 postup do II. triedy okresu Prievidza. Čiže sme sa konečne posunuli zásluhou výkonov našich futbalistov. Zlepšujúce sa ekonomické podmienky a dobrá práca funkcionárskeho aktívu sa v ďalších rokoch pozitívne prejavili, konkrétne v sezóne 1967-1968, keď mužstvo postúpilo do I. B triedy stredoslovenského kraja. Od roku 1968 hrali Dolné Vestenice trvale v krajských a vyšších súťažiach Slovenska. Táto skutočnosť sa bohužiaľ zmenila v roku 2015, keď sme zostúpili do okresnej súťaže.

V nasledujúcom diele sa pozrieme na obdobie, kedy do nášho futbalu vstúpil terajší podnik Vegum a.s.

Páčil sa ti tento článok?
2Like