SPOZNAJ KLUBOVÚ HISTÓRIU (2/6)

Otcovia zakladatelia Keď otvárame prvú stranu z historickej knihy dolnovestenického futbalu, narazíme hneď v úvode na významný dátum. Písal sa 12. január 1951 a z iniciatívy MNV(Miestneho národného výboru), ktorému predsedal Koloman Cagáň, vzniká prvý športový oddiel v našej obci. Novoutvorený oddiel hneď spoznal svoje  prvé funkcionárske zloženie…