Abdikácia vedenia športového klubu. Od 15.6. hrozí zánik

Futbal v obci Dolné Vestenice zapustil korene 12. januára 1951. Budúci rok by tak mal klub oslavovať 70. výročie založenia. Prežil si viaceré vzostupy a pády, z ktorých vyniká najviac účasť v II. najvyššej slovenskej súťaži či rok 1976, keď Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Prievidzi, ocenil náš športový klub za dosiahnuté úspechy zájazdom do Francúzska. V období tzv. “železnej opony“ to bol nevídaný úspech.

Turnaja v meste Barlin sa zúčastnilo 12 tímov z NSR(Nemecko), Holandska, Belgicka, Luxemburska a Francúzska. Naše mužstvo neprehralo ani jeden zápas a umiestnilo sa na druhom mieste za Verder Hanover. Toto dokázali hráči z Dolných Vesteníc.

V roku 2015, keď „A“ mužstvo zažilo posledný úpadok a pokladnica klubu bola v mínusových číslach, nastúpilo spolu s pani starostkou obce nové vedenie, v ktorého čele stál aj Vladimír Ďuriš, jej vlastný kandidát za poslanca.

Zo začiatku spolupráca s obecným úradom fungovala, no postupne sme začali dostávať prekážky. V roku 2017 obec prestala platiť hospodára. Tento výpadok sme riešili na vlastné náklady. Na začiatku roku 2019 obec prestala kosiť a valcovať ihrisko, takže sme si tieto služby museli zaobstarať na vlastné náklady (zakúpenie kosačky).

V tom istom roku sa schválilo VZN, ktoré upravilo podmienky použitia dotácie vo výške
30-tisíc eur len na tieto štyri účely: Uhradenie cestovného (autobusov), odmeny za lektorskú činnosť  trénerov, poplatky SFZ a výstroj. Využitie celej tejto dotácie je zdokladované a prešlo riadnou kontrolou na obecnom úrade, ako aj kontrolórom  obce s výsledkom – bez pochybenia.

Predposlednou kvapkou trpezlivosti bolo nové VZN o dotáciách z októbra 2019, o ktorom sa domnievame, že bolo zámerne namierené proti našej činnosti. Naše podozrenie umocňuje aj fakt, že na vznikajúci problém s financovaním nás obecný úrad vôbec neupozornil, a rovnako  ani poslancov zastupiteľstva. Celé znenie tohto VZN bolo vyvesené len na úradnej tabuli pri obecnom úrade. Škoda, že sa pri takomto dôležitom rozhodnutí nezverejňuje aj na iných tabuliach v obci. Pri jeho zostavovaní však musela pani starostka vedieť, keďže sme jedna z najväčších organizácií v obci, aký dopad to bude mať na našu činnosť.

Snažili sme sa preto  dosiahnuť nápravu tým, že sme kontaktovali poslancov OZ, ktorí zvolali mimoriadne zastupiteľstvo, a snažili sa vzniknutú situáciu zvrátiť. Následne bol vypracovaný a predložený  nový návrh VZN, ktorý pani starostka vôbec nevyvesila a ani nepredložila na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Aj tak sme však pristúpili k rokovaniam o obmedzenom použití dotácie, ktorá už nezahŕňa lektorskú činnosť siedmich trénerov (1-seniorský, 6-mládežníckych). Tento škrt nás bude stáť 12-tisíc eur ročne. Opäť máme hľadať vlastné finančné prostriedky.

Chvíľu to však vyzeralo tak, že dospejeme k dohode. Po stretnutí s verejnosťou a fanúšikmi, kde nikto z vedenia obce vôbec neprišiel objasniť celú problematiku, sme dostali impulz, ktorý sme pretavili do zdanlivej dohody o pokračovaní. Splnili sme aj podmienky obecného úradu a pripravili prechod financovania prevádzkových energií z firmy VEGUM a.s. pod obec (i keď túto položku sme mali už dávno vyriešenú). Pani starostka však svoj prísľub nedodržala, svoje pôvodné rozhodnutie zmenila a financovanie energií odmietla. Rovnaké problémy sa vyskytli pri financovaní dopravy na zápasy.

Pýtame sa, čo všetko ešte musíme obetovať a kde všade zohnať peniaze na činnosť klubu, ktorý patrí medzi bašty regiónu hornej Nitry. Nehovoríme tu pritom o žiadnom malom futbalovom oddiely. Máme tiež schválený grant od SFZ vo výške 12-tisíc eur so spoluúčasťou sponzora 4-tisíc eur, ktorému ale hrozí prepadnutie. Taktiež pracujeme s 2% daní, čím chceme dokázať, že nechceme žiadať len financie od obce, ale vieme si niečo zabezpečiť aj sami. Niečo ale neznamená všetko, preto obecný úrad ako partnera potrebujeme aspoň na pokrytie základných nákladov.

Náš štadión spĺňa podmienky aj pre medzinárodné mládežnícke stretnutia, ktoré sa u nás hrali v rozpätí rokov 1998 až 2014 hneď trinásťkrát. Ročne nás jeho prevádzka stojí 32-tisíc eur. Obecná dotácia sa na: kosenie, valcovanie, hnojenie, lajnovanie, odvoz trávy, údržba ihriska, budovy, spotrebičov, čistiace prostriedky, občerstvenie hráčov, rozhodcov a návštev už nedá použiť. Takže si tieto náklady musíme pokryť sami s peňazí sponzorov alebo aj z nájmu z priľahlej krčmy, ktorý si pani starostka tiež chcela zobrať pod obec.

V iných obecných či mestských kluboch tieto výdavky hradí obec/ mesto. Ako príklad uvádzame: Nováky, Lehota pod Vtáčnikom, Skačany, Nitrianske Sučany, Chynorany. Prekážok, ktorých sme dostali za päť rokov do cesty je už príliš. Toľko financií, koľko iba na bežný chod klubu potrebujeme, nedokážeme získať. Tieto škrty sú pre nás likvidačné.

Šport nie je zisková činnosť. Jeho úlohou je najmä fyzický a zdravý vývoj tela a zábava. Deti vedieme k disciplíne, správnej životospráve a učíme ich pracovať v kolektíve. Vytvoreným tréningovým programom ich vytiahneme od počítača a tiež chránime pred rôznymi závislosťami.

Reprezentatívny areál

Všetci funkcionári vykonávajú svoju klubovú činnosť bez nároku na odmenu!

Každý jeden z nás chodí do zamestnania a všetko to, čo sa tu vybudovalo, vznikalo v našom voľnom čase. Zmienime materiálnu vybavenosť (dresy, tréningové pomôcky, práčky na dresy), rekonštrukcia budovy, automatické zavlažovanie, ktoré sme vybudovali s pomocou ochotných rodičov, fanúšikov a hráčov, a ktoré sme financovali formou pôžičky.

Náš areál bol dokonca vhodným miestom pre oslavy 670. výročia obce, kde boli pozvaní aj starostovia z okolitých obci a delegácia z partnerskej obce Libina. V minulosti tu pani starostka organizovala aj míting strany Sieť, s pomocou ktorej kandidovala v predošlom volebnom období. Obom akciám sme boli naklonení a podali sme pomocnú ruku pri ich organizovaní.

To je tiež vizitka, že o zverené priestory sa staráme. Jeden z mála ústretových krokov pani starostka urobila vtedy, keď schválila rekonštrukciu hlavnej budovy. Štadión ŠK VEGUM Dolné Vestenice navštívi ročne približne 12-tisíc ľudí. Spoluorganizovali sme nie len športové, ale aj kultúrne podujatia,  ako napríklad firemný deň Saargummi s koncertom na hracej ploche, ContiTech a Odborová organizácia chemikov. Taktiež poskytujeme zázemie letnému turnaju Profíci Cup, ktorého súčasťou bolo aj varenie kapustnice s vyšším počtom účastníkov, ako na obecnej súťaži.

Každý rok organizujeme zápasy rodičov s deťmi alebo mikulášsky večierok v telocvični, ktoré sa tešia dobrým ohlasom a rozrastajú sa. V dlhodobých plánoch sme mali aj pripravenie letného kina, či silvestrovskej zábavy. Na kultúrne akcie sa v rozpočte obce za roku 2019 uvádza suma 40 470 eur a na tento rok 29 250 eur. Tieto náklady by sme vedeli obci pomôcť znížiť.

Odovzdávame klub

Keď sme pred piatimi rokmi preberali klub, bol v hlboko v mínusových číslach a takmer bez hráčov a najmä mládeže. Dnes máme vyše 90 mládežníckych hráčov, naši muži hrajú druhú najvyššiu krajskú súťaž (IV. liga) a sú vzorom pre našich juniorov! Dva roky po sebe, sme vďaka výkonom „A“ mužstva, mohli odohrať súťažné stretnutie s tímom z I. ligy (Senica, Zlaté Moravce). Vidieť na našom štadióne profesionálnych futbalistov je nesmierne motivujúce pre deti a dorast. Lepšie na nich vplýva to, keď vidia reálne úspechy a budujú si tak motiváciu zvnútra.

Vzťahy s vedením obce sú na bode mrazu a pani starostka nám každým rokom kladie väčšie a väčšie „polená pod nohy“.

Napriek všetkým uvedeným skutočnostiam sme vraj stále nadštandardne dotovaní a neustále nás pani starostka porovnáva s inými organizáciami v obci. Pritom našim objektívnym merítkom sú kluby zo súťaží, kde pôsobíme a športové oddiely s podobným počtom detí, ako združujeme u nás. V našom regióne je obec s takouto mládežníckou základňou výnimkou a nie pravidlom.

Nedávnym stanoviskom, ktoré vydala pani starostka sa jej podarilo zasiať podozrenie, že sa nejakým spôsobom obohacujeme. V takejto atmosfére nám morálne zábrany nedovoľujú vyberať od rodičov poplatky za dieťa. Zvlášť, keď sme museli zaviesť nepopulárne zvýšenie vstupného.

S ľútosťou oznamujeme, že naša trpezlivosť a dôvera v pani starostku už jednoducho došla. Už tušíme a chápeme, prečo v obci zanikli jasle, posilňovňa, dobrovoľný hasičský zbor, a aj prečo sa vzdali funkcie poslancov Ing. Pavol Hrnka, MUDr. Ľubomír Kovačik a Jozef Vrecko. Od 15.6.2020 sa vzdávame tiež svojich funkcií. Robíme to v situácii, keď sú súťaže zastavené a je dostatok času sa pripraviť aj na novú sezónu.

Prajeme si však, aby nielen naše úsilie, ale aj úsilie celých generácii pred nami nevyšlo nazmar. Preto vyzývame  a prosíme pani starostku, aby podľa nás, ňou vzniknutý problém čo najskôr riešila. Tiež sa s prosbou a touto výzvou obraciame  aj na občanov, rodičov a iných dobrovoľníkov, ktorí by si vedeli predstaviť spoluprácu s pani starostkou, prípadne majú s ňou lepšie vzťahy a majú chuť pokračovať v 70 – ročnej tradícii klubu, nech sa čím skôr ohlásia nám, alebo obecnému úradu. Klubu hrozí od  15.6.2020 okamžitý zánik, čím obec stratí kultúrny a športový stánok.

Vedenie ŠK Vegum Dolné Vestenice  

Páčil sa ti tento článok?
7Like