Samuel Ďuriš

ISSF manažér

Ján Miko

Tajomník klubu

Rudolf Pánis

Štatutárny zástupca